Partition Manager

Easeus Partition Master 18.5.0 (Full) ถาวร + WinPE แบ่งพาร์ติชั่น

EASEUS PARTITION MASTER
ซอฟต์แวร์พาร์ติชั่นดิสก์นี้ช่วยให้คุณสร้างพาร์ติชั่นฮาร์ดไดรฟ์ได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดพื้นที่ดิสก์ได้ในคลิกเดียว พาร์ติชั่นด่วน ไม่มีการสูญเสียข้อมูล
Read more